حسابداری چیست ؟

حسابداری مجموعه ای از قواعد و دستورالعمل که باروشهای خاص محاسباتی ، اطلاعات مالی و اقتصادی را ثبت و طبقه بندی کرده
و به صورت گزارش حسابداری در اختیار تصمیم گیرندگان و ذینفعان یک مجموعه قرار می‌دهد .
هدف از ارائه گزارشات حسابداری ، اطلاعات دقیق ، مفید و مهم در رابطه با فعالیتهای صورت گرفته جهت تصمیم گیریها و مشخص شدن
چرخه مالی برای مدیران و صاحبان یک کسب و کار است. اهمیت حسابداری در هر کسب و کاری ، فارغ از اندازه و نوع فعالیت ، باتوجه
به روند زندگی اجتماعی و گسترش روابط جوامع بشری بیش از پیش احساس می‌گردد. در حسابداری هرکسب وکاری باتوجه به نوع فعالیت خود یک بنگاه اقتصادی نامیده می‌شود

 

انواع بنگاههای اقتصادی از نظر حسابداری

موسسات خدماتی : مشاغلی که بابت ارائه خدمات ، درآمد کسب می کنند مانند: دانشگاهها ، بیمارستانها ، خدمات مجالس که به حسابداری در این موسسات ، حسابداری خدماتی گفته می‌شود

موسسات بازرگانی :مشاغلی که کالا خرید و فروش می‌کنند مانند: سوپرمارکتها، فروشگاهها، شرکتهای واردات و صادرات و ... که به حسابداری در این مشاغل حسابداری بازرگانی می‌گویند

موسسات تولیدی : دراین مشاغل محصولی تولید و سپس فروخته می‌شود مانند: کارخانجات، کارگاهها، کشاورزی و که حسابداری در آنها، حسابداری تولیدیست و بدلیل فرآیند خرید مواد اولیه و بعد تولید و نهایتا فروش، قیمت محصول را اصطلاحاً "بهای تمام شده" و به حسابداری بهای تمام شده، حسابداری صنعتی گفته می‌شود.

باتوجه به تعاریف فوق، نیاز است با اجزاء حسابداری برای گزارش دهی آشنا شویم

  • سند حسابداری : برای گزارش گیری از حسابداری نیاز است که کلیه فعالیتهای حسابداری به صورت روزانه و با نهایت دقت ذخیره و در هر زمان به آنها
   دسترسی داشت. این اطلاعات با تاریخ و توضیحات در سند حسابداری ثبت و درمجموعه اسناد حسابداری نگهداری می‌شود.
  • دفاتر حسابداری(قانونی) : دفاتر قانونی یا دفاتر مالیاتی ، توسط سازمان دارایی کل کشور رسیدگی می‌شود
  • دفتر روزنامه: همانطور که قبلاً گفته شد (حسابداری چیست ؟) برای ثبت فعالیتهای مالی به صورت جزء به جزء از دفتر روزنامه
   (تصویر1و2) استفاده می‌شود که اطلاعات به صورت دستی مطابق با سندهای روزانه، نوشته می‌شود.

(تصویر1و2) استفاده می‌شود که اطلاعات به صورت دستی مطابق با سندهای روزانه، نوشته می‌شود

(تصویر1و2) استفاده می‌شود که اطلاعات به صورت دستی مطابق با سندهای روزانه، نوشته می‌شود

    • دفترکل: همانند بالا(حسابداری چیست ؟) برای ثبت فعالیتهای مالی به صورت کلی و سرجمع از دفترکل(تصویر 3و4) استفاده
     می‌شود که اطلاعات به صورت دستی مطابق با رویدادهای مالی اسناد به صورت کلی، نوشته می‌شود.

می‌شود که اطلاعات به صورت دستی مطابق با رویدادهای مالی اسناد به صورت کلی، نوشته می‌شود.

می‌شود که اطلاعات به صورت دستی مطابق با رویدادهای مالی اسناد به صورت کلی، نوشته می‌شود.

   • نکته حسابداری: ثبت و نوشتن در دفاتر قانونی بهم وابسته و پس از تکمیل دفتر روزنامه، دفترکل می بایست بدون خط خوردگی نوشته شود.

:صورتهای مالی
صورتهای مالی به گزارشات حسابداری در طی یک سال مالی (یا دوره مالی و معمولاً درپایان سال) گفته می‌شود. و شامل:

  • 1-صورتحساب سود و زیان:گزارشی از درآمدها و هزینه‌های بدست آمده در طول یک سال مالی
  • 2-صورتحساب سرمایه: گزارشی از سرمایه اولیه دوره مالی و هرگونه کاهش یا افزایش سرمایه توسط صاحبان و سهامداران مجموعه در طی دوره مالی (و سود و زیان همان دوره مالی)
  • 3-ترازنامه(بیلان): گزارش کلی از صورت وضعیت مالی درانتهای یک دوره مالی که در جمع بندی نهایی، معادله حسابداری دریافت‌ها و پرداخت‌ها
   (دو طرف حسابهای ثبت شده ، آموزش معادله حسابداری) برابر می‌باشد