به منظور کنترل هزینه‌ها، سنجش مسئولیت، کسب اطلاعات مفید جهت تصمیم‌گیری، تجزیه و تحلیل و هزینه‌یابی دقیق‌تر محصولات لازم است واحد تولیدی، به بخش‌هایی که هزینه‌ها به آن (دوایر و مراکز) منظور می‌گردد تفکیک شود، که به این عمل دوایر یا مراکز هزینه گفته می‌شود.

برای تعریف مراکز هزینه جدید، پس از ورود به سیستم وارد قسمت شرکت شده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «مرکز هزینه‌ی جدید» را انتخاب نمایید

مرکز هزینه در نرم افزار سپیدار

در فرم باز شده عنوان و کد تفصیلی را وارد کنید.

گزینه‌ی وضعیت باید در حالت فعال باشد و زمانی‌که این گزینه غیرفعال باشد، مرکز هزینه دیگر قابل استفاده نخواهد بود.

مرکز هزینه در نرم افزار سپیدار

در قسمت نوع مرکز، نوع مرکز را از سلکتور آن انتخاب نمایید، که شامل سه بخش: تولید، اداری و تشکیلاتی، خدماتی و عمومی می‌باشد.

در آخر گزینه‌ی ذخیره را انتخاب کنید.

مرکز هزینه در نرم افزار سپیدار

برای مشاهده لیست مراکز هزینه تعریف شده در قسمت فهرست، گزینه‌ی «مراکز هزینه» را انتخاب نمایید.

مرکز هزینه در نرم افزار سپیدار