برای تعریف کالا/خدمت پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، قسمت تأمین کنندگان و انبار را انتخاب نموده و در قسمت عملیات، گزینه «کالا/خدمت جدید» را انتخاب کنید.

تعریف کالا/خدمت در سپیدار

در فرم تعریف کالا/خدمت، یکی از انواع کالا، خدمت یا دارایی را انتخاب نمایید، سپس کد کالا/خدمت/دارایی را وارد کنید.

تعریف کالا/خدمت در سپیدار

عنوان کالا/خدمت/دارایی را وارد نمایید، ورود اطلاعات بارکد فقط برای کالاها امکان‌پذیر است.

در صورتی‌که گزینه «قابل فروش» برای کالا/خدمتی فعال شود، آن کالا هم در سیستم تأمین کنندگان و هم در سیستم مشتریان و فروش نمایش داده می‌شود، اما اگر این گزینه غیرفعال باشد آن کالا/خدمت فقط در سیستم تأمین کنندگان و انبار نمایش داده می‌شود، این گزینه برای دارایی غیرفعال است.

تعریف کالا/خدمت در سپیدار

اگر کالا/خدمت/دارایی که تعریف می‌کنید از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، گزینه‌ی معاف از مالیات و عوارض را فعال نمایید، در اسناد فروش برای کالا‌ها و خدماتی که گزینه «معاف از مالیات و عوارض» برای آنها فعال باشد، به‌صورت پیش‌فرض هیچ مالیات و عوارضی محاسبه نمی‌شود.

تعریف کالا/خدمت در سپیدار

در پنجره واحدهای سنجش فرم تعریف کالا/خدمت، واحدهای کالا اصلی و فرعی وجود دارد. در صورت داشتن واحد فرعی، نسبت واحدها را مشخص نمایید.

تعریف کالا/خدمت در سپیدار

در پنجره تصویر کالا، می‌توانید تصویر کالا را به فرم اضافه نمایید.

تعریف کالا/خدمت در سپیدار

درپنجره کنترل موجودی، می‌توانید حداقل و حداکثر موجودی کالا را تعیین و همچنین عامل ردیابی را مشخص نمایید، باید توجه داشته باشید که ردیابی برای کالا استفاده می‌شود.

باید بدانید که موجودی کالا در یک انبار علاوه بر اینکه در سطح کالا مشخص است، به تفکیک‌های خاص هم باید مشخص باشد، به‌عنوان مثال: برای هر انبار می‌توان قفسه را به‌عنوان ردیابی مشخص کرد و موقع خروج کالا از انبار می‌توانید مشخص کنید کالا از کدام قفسه خارج شود.

تعریف کالا/خدمت در سپیدار

در پنجره انبارهای مرتبط، باید از بین انبارهایی که در قسمت معرفی انبارها در سیستم تعریف شده‌اند، یک یا چند انبار که کالای مورد نظر در آن نگهداری می‌شود یا امکان نگهداری دارد را مشخص نمایید. در انتها در بالای پنجره تعریف کالا/خدمت کلید ذخیره را انتخاب نمایید.

تعریف کالا/خدمت در سپیدار

برای مشاهده لیست کالا/خدمات، وارد قسمت تأمین کنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست، گزینه «کالا/خدمت» را انتخاب کنید.

تعریف کالا/خدمت در سپیدار