برای بستن حساب‌ها در پایان سال در سمت عمودی سیستم وارد قسمت شرکت شده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «عملیات پایان سال» را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال در نرم افزار سپیدار

در فرم باز شده تمامی حساب‌های دائم و موقت که قرار است بسته شوند، نمایش داده می‌شوند و وضعیت تمامی حساب‌ها را در سمت چپ فرم نمایش می‌دهد.

عملیات پایان سال در نرم افزار سپیدار

پس از فعال کردن و انتخاب تیک هر حساب در بالای فرم گزینه‌ی بستن سال مالی را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال در نرم افزار سپیدار

اگر بنا به هر دلیلی بخواهید حسابی را به حالت قبلی بازگردانید و از وضعیت بسته در بیاورید حساب مربوطه را انتخاب و گزینه برگشت از بستن را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال در نرم افزار سپیدار