اگر کالایی که خریداری شده یا از تولیدکننده دریافت شده، به تأمین کننده یا تولیدکننده آن عودت داده شود، در سیستم تأمین کنندگان و تولیدکنندگان این اقدام از طریق سند برگشت رسید انبار ثبت می‌شود. در برگشت رسید انبار اطلاعات تعدادی و ریالی کالای برگشت داده شده ثبت می‌شود، برگشت رسید انبار می‌تواند هم براساس مبنا و هم بدون مبنای رسید انبار در سیستم ثبت گردد.

برای ثبت برگشت رسید انبار پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، گزینه تأمین کنندگان و انبار را انتخاب کرده و در قسمت عملیات، گزینه «برگشت رسید انبار» جدید را انتخاب نمایید.

برگشت از رسید انبار در سپیدار

برگشت رسید انبار چهار نوع هستند که عبارتند از : خرید (داخلی)، خرید (وارداتی)، تولید و سایر

در بالای فرم، نوع برگشت رسید انبار را از میان چهار گزینه مربوطه انتخاب نمایید.

برگشت از رسید انبار در سپیدار

سپس انبار را از سلکتور آن انتخاب کنید.

برگشت از رسید انبار در سپیدار

در گزینه‌ی بعدی تحویل گیرنده کالا را از سلکتور آن انتخاب کنید.

برگشت از رسید انبار در سپیدار

در قسمت حساب معین، از سلکتور آن نوع حساب معین مربوطه را انتخاب نمایید، در این قسمت مبلغ بدهکاری یا پرداختی برگشت رسید انبار در آن حساب درج می‌شود.

برگشت از رسید انبار در سپیدار

در صورت دستی بودن روش شماره‌گذاری برگشت رسید انبار، «شماره» فعال خواهد بود و کاربر می‌تواند شماره را وارد نماید، اما باید توجه داشت که در صورت خودکار بودن روش شماره‌گذاری، سیستم به‌صورت خودکار به برگشت رسید انبار ذخیره شده، شماره اختصاص خواهد داد.

در مرحله بعد تاریخ برگشت رسید انبار را وارد ‌نمایید، سیستم به‌صورت پیش‌فرض تاریخ را با تاریخ روز نمایش می‌دهد.

برگشت از رسید انبار در سپیدار

برای اضافه کردن قلم به برگشت رسید انبار، کلید + و همچنین برای حذف یک قلم از ضربدر یا از کلیدهای ترکیبی Ctrl و delete استفاده کنید.

برگشت از رسید انبار در سپیدار

گزینه‌ی «مبنا» برای برگشت اطلاعات از یک رسید انبار مشخص استفاده می‌نماید، در صورتی‌که بخواهید برگشت رسید انبار بر مبنای رسید انبار صورت گیرد، از سلکتور آن رسید انبار مربوطه را انتخاب نمایید، با انتخاب رسید انبار اطلاعات مقداری و مبلغی از رسید انبار، به برگشت رسید انبار منتقل خواهد شد. در برگشت رسید انبار در قسمت اطلاعات کالا، کد کالا را از سلکتور آن انتخاب نمایید، در صورتی‌که درتعریف کالا برای کالای انتخاب شده گزینه ردیابی فعال شده باشد، عامل ردیابی مورد نظر را وارد کرده و در بخش مقدار، مقدار اصلی کالای انتخاب شده را وارد کنید.

برگشت از رسید انبار در سپیدار

اطلاعات قسمت فی یا کل را بر اساس ارز پایه سیستم وارد کنید.

برگشت از رسید انبار در سپیدار

در قسمت «توضیحات» می‌توانید توضیحات مربوطه به اقلام کالا را وارد نمایید. همه اطلاعات مبلغی مندرج در برگشت رسید انبار به ارز پایه سیستم خواهد بود اما در صورتی‌که برگشت رسید انبار به‌صورت ارزی انجام شده باشد، به جای وارد کردن اطلاعات در قسمت «مبالغ به ارز پایه»، کلید ارز در قسمت اقلام را انتخاب کنید و در پنجره‌ای که در اختیار شما قرار می‌گیرد اطلاعات مورد نیاز را وارد نمایید.

برگشت از رسید انبار در سپیدار

در برگشت رسید انبار اطلاعات حمل فقط برای مواردی است که بر مبنای یک رسید انبار مشخص که قبلاً هزینه حمل داشته است ثبت می‌شوند. اطلاعات مالیات و عوارض پرداخت شده برای هر قلم را به ارز پایه در قسمت پایین فرم وارد نمایید، در این قسمت برای محاسبه مانده حساب طرف مقابل کافی است گزینه مربوط به مانده حساب را انتخاب نمایید.

با انتخاب و قرار گرفتن روی هر قلم کالا، موجودی و واحد‌های مختلف سنجش آن کالا در کل شرکت در جدول پایین فرم در سمت راست نمایش داده می‌شود.

برگشت از رسید انبار در سپیدار

در قسمت پایین و سمت چپ فرم جمع اطلاعات مبلغی وارد شده برای همه اقلام برگشت رسید انبار با توجه به ارز انتخاب شده نمایش داده می‌شود.

برگشت از رسید انبار در سپیدار

در بالای فرم برگشت رسید انبار، گزینه‌ی «ذخیره» را انتخاب کنید.

باید توجه داشت، در صورتی‌که در تنظیمات سیستم تأمین کنندگان و انبار، گزینه‌ی «صدور خودکار سند حسابداری برگشت رسید انبار» فعال شده باشد، به محض ثبت برگشت رسید انبار، سند حسابداری آن نیز صادر خواهد شد، برای صدور، مشاهده و حذف سند حسابداری از گزینه‌های مربوط به سند حسابداری در بالای فرم استفاده نمایید.

برگشت از رسید انبار در سپیدار

همچنین برای مشاهده لیست برگشت رسید‌های انبار در قسمت فهرست، گزینه‌ی «برگشت رسید انبار» را انتخاب نمایید.

برگشت از رسید انبار در سپیدار