خروج از انبار سندی است که در آن خارج شدن کالا از انبار در سیستم تأمین کنندگان و انبار ثبت می‌شود، با ورود و ثبت اطلاعات خروجی از انبار، اطلاعات تعدادی و مبلغی کالای خارج شده ثبت می‌گردد، ولی اطلاعات مبلغی بعد از عملیات قیمت‌گذاری به‌صورت خودکار در فرم خروج از انبار به بهای تمام شده کالای خارج شده درج می‌گردد.

همچنین امکان صدور خروجی انبار براساس فاکتور فروش هم وجود دارد، در این‌صورت اطلاعات تعدادی خروجی انبار از فاکتور فروش، به رسید خروجی انبار منتقل می‌شود و نیازی به اصلاح مجدد اطلاعات تعدادی خروجی‌های انبار نیست.

برای ثبت خروج از انبار، پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، وارد قسمت تأمین کنندگان و انبار شده و در قسمت عملیات، گزینه «خروج انبار جدید» را انتخاب نمایید.

خروج از انبار در سپیدار

در فرم خروج انبار، نوع خروج را انتخاب نمایید.

چهار نوع خروج انبار وجود دارد که شامل: فروش، مصرف، سایر و انتقال بین انبار است.

خروج از انبار در سپیدار

نوع خروجی مناسب را انتخاب کرده، سپس «انبار» را از سلکتور آن انتخاب نمایید.

خروج از انبار در سپیدار

همچنین تحویل گیرنده کالا را از سلکتور آن انتخاب نمایید.

در صورت دستی بودن روش شماره‌گذاری خروج از انبار «شماره» فعال بوده و شماره خروج از انبار را وارد نمایید. سپس تاریخ خروج انبار را وارد کنید، سیستم به‌صورت پیش‌فرض تاریخ را با تاریخ روز نمایش می‌دهد.

خروج از انبار در سپیدار

برای اضافه کردن قلم به خروج انبار کلید + یا کلیدهای ترکیبی Ctrl و Insert را انتخاب نمایید. همچنین برای حذف یک قلم می‌توانید از ضربدر یا کلیدهای ترکیبی Ctrl و Delete استفاده کنید.

خروج از انبار در سپیدار

در صورتی‌که بخواهید خروج از انبار براساس فاکتور فروش صورت گیرد، از سلکتور مربوط به «مبنا» فاکتور فروش مورد نظر را انتخاب نمایید، در این سلکتور اقلام فاکتورهای فروش مربوط به انبار و تحویل گیرنده انتخاب شده نمایش داده می‌شود، با انتخاب قلم فاکتور فروش اطلاعات آن قلم به فرم خروج انبار منتقل خواهد شد و گزینه مبنا براساس شماره فاکتور قلم انتخاب شده خواهد بود. علاوه بر این روش می‌توانید در بخش اطلاعات کالا، «کد کالا» را از سلکتور آن انتخاب و اطلاعات موردنظر را وارد نمایید.

توجه داشته باشید با انتخاب کد کالا سیستم «عنوان کالا» را نمایش خواهد داد، در صورتی‌که در تعریف کالا برای کالای انتخاب شده گزینه‌ی «ردیابی» فعال شده باشد، عامل ردیابی مورد نظر را وارد نمایید. در قلم خروج انبار بخش مقدار، مقدار اصلی کالای انتخاب شده را وارد نمایید. گزینه‌ی «عنوان حساب معین»، حسابی است که مبلغ بهای تمام شده کالای فروش رفته یا مصرف شده، در بدهکار آن حساب ثبت می‌شود، گزینه‌ی حساب معین به‌صورت پیش‎فرض با حساب معین بهای تمام شده کالای فروش رفته ثبت می‌شود.

خروج از انبار در سپیدار

تمامی اطلاعات مبلغی خروج انبار، براساس ارز پایه سیستم نمایش داده می‌شود، در نظر داشته باشید در عملیات قیمت‌گذاری اسناد انبار، اطلاعات مبلغ به‌صورت خودکار قیمت‌گذاری می‌شود و امکان ورود این اطلاعات به‌صورت دستی وجود ندارد.

در قسمت قلم خروج انبار در گزینه‌ی «توضیحات» می‌توانید توضیحات مربوط به اقلام کالا را وارد نمایید.

با انتخاب و قرارگرفتن روی هر قلم ثبت شده، موجودی کالا و واحد‌های مختلف سنجش آن کالا در کل شرکت، در جدول پایین فرم در سمت راست نمایش داده می‌شود و در قسمت چپ فرم، جمع اطلاعات مبلغ وارد شده برای همه اقلام خروجی اسناد به "ارز پایه" نمایش داده می‌شود.

خروج از انبار در سپیدار

و در پایان بالای فرم خروج انبار، گزینه‌ی «ذخیره» را انتخاب نمایید.

بعد از خروج انبار و بعد از عملیات قیمت‌گذاری می‌توانید سند حسابداری آن را به سیستم حسابداری ارسال نمایید، برای این‌کار از گزینه‌های صدور، نمایش و حذف سند حسابداری، در بالای فرم استفاده کنید.

خروج از انبار در سپیدار

برای مشاهده لیست خروجی‌های انبار، در قسمت فهرست، گزینه‌ی «خروج انبار» را انتخاب نمایید.

خروج از انبار در سپیدار