برای ثبت رسید انبار پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، قسمت تأمین کنندگان و انبار را انتخاب نموده و در قسمت عملیات، گزینه «رسید انبار جدید» را انتخاب کنید.

واحد سنجش در سپیدار

در رسید انبار پنج نوع رسید وجود دارد که عبارت است از: خرید داخلی، خرید وارداتی، تولید، سایر و موجودی اول دوره

واحد سنجش در سپیدار

در فرم رسید انبار، نوع رسید را خرید (داخلی) و در قسمت انبار، انبار مربوطه را از سلکتور آن انتخاب نمایید.

واحد سنجش در سپیدار

همچنین نام تحویل دهنده را از سلکتور آن انتخاب نمایید، در صورت دستی بودن روش شماره‌گذاری رسید انبار، «شماره» فعال بوده و شماره رسید را وارد نمایید، البته در صورت خودکار بودن روش شماره‌گذاری رسید انبار، «شماره» غیرفعال خواهد بود و سیستم به‌صورت خودکار به رسید انبار ذخیره شده، شماره اختصاص خواهد داد.

تاریخ رسید را وارد کنید، سیستم به‌صورت پیش‌فرض تاریخ روز را نمایش می‌دهد، سپس برروی صفحه اقلام قرار گرفته و با زدن کلید + پایین فرم اطلاعات قلم رسید را وارد کنید.

در قسمت «اطلاعات کالا» از سلکتور کالا، کالا یا کالاهای مورد نظر را انتخاب نمایید.

در قسمت اطلاعات کالا، در صورت داشتن عامل ردیابی کد مربوطه را وارد نمایید، سپس در قسمت مقدار، مقدار واحد اصلی را وارد نمایید.

در صورتی‌که کالای انتخابی، دارای واحد فرعی باشد، با وارد نمودن مقدار واحد اصلی، سیستم به‌صورت خودکار مقدار واحد فرعی را محاسبه و نمایش خواهد داد.

در قسمت «مبالغ»، مبالغ کالاهای مربوطه را وارد کنید.

توجه داشته باشید که با وارد نمودن فی کالای مربوطه سیستم به‌صورت خودکار مبالغ کل، فی تمام شده و خالص را محاسبه و نمایش خواهد داد.

واحد سنجش در سپیدار

در قسمت «توضیحات»، می‌‌توانید توضیحات مربوطه را وارد نمایید.

واحد سنجش در سپیدار

با انتخاب و قرار گرفتن روی هر قلم موجودی آن کالا در کل شرکت در جدول پایین فرم در سمت راست نمایش داده می‌شود، همچنین در سمت چپ فرم اطلاعات مبلغ وارد شده همه اقلام رسید انبار، به ارز پایه نمایش داده می‌شود.

در نهایت در بالای فرم رسید انبار گزینه‌ی «ذخیره» را انتخاب کنید.

واحد سنجش در سپیدار

برای مشاهده لیست رسیدهای انبار، وارد قسمت تأمین کنندگان شده و از قسمت فهرست، گزینه «رسید انبار» را انتخاب نمایید.

واحد سنجش در سپیدار

 موجودی اول دوره

موجودی اول دوره به کالاهایی گفته می‌شود که به‌عنوان موجودی آخر دوره سال قبل شناسایی شده و قبل از شروع سال مالی جدید، در انبار وجود دارد.

در همان رسید انبار، نوع رسید انبار را «موجودی اول دوره» انتخاب کنید.

سپس در قسمت اقلام با انتخاب گزینه افزودن در پایین فرم در سطر ایجاد شده کالای مربوطه را از سلکتور آن انتخاب نمایید.

واحد سنجش در سپیدار

سپس تعداد واحد اصلی و مبلغ فی آن را وارد نمایید و در نهایت گزینه «ذخیره» را انتخاب کنید.

واحد سنجش در سپیدار