انبار محل نگهداری کالا است، محل‌های مختلف فیزیکی که در واقعیت کالا‌های مختلف در آن‌ها نیز نگهداری می‌شود، در سیستم نیز وجود خواهد داشت که می‌توانید اطلاعات کالاها را منطبق با شرایط خروج از انبار نگهداری کنید. در قسمت‌ها و فرمت‌های مختلف مورد استفاده در سیستم، "موجودی‌های مختلف کالاها" علاوه بر موجودی کل شرکت به تفکیک انبارهای تعریف شده در دسترس شما خواهد بود.

برای تعریف انبار پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، قسمت تأمین کنندگان و انبار را انتخاب نمایید و درقسمت عملیات، گزینه «انبار جدید» را انتخاب کنید.

"

در «فرم انبار» کد انبار، عنوان انبار، نام مسئول انبار، شماره تلفن انبار و آدرس را وارد نموده و معین انبار را از سلکتور آن انتخاب کنید. در پایان در بالای فرم انبار، کلید ذخیره را انتخاب نمایید.

"

برای مشاهده لیست انبار‌ها، وارد قسمت تأمین کنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست، گزینه «انبار» را انتخاب نمایید.

"