خبرخوان

2020, اسفند

بستن حساب‌های سود (زیانی) در نرم‌افزار سپیدار
پس از ورود به سیستم در ستون عمودی، قسمت حسابداری را انتخاب نموده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «بستن حساب‌های سود و زیانی» را انتخاب نمایید.
گزارش دفاتر در نرم‌افزار سپیدار
در دفاتر قانونی، سرفصل‌ها به شرح: کل، معین، کل/تفصیلی، کل/معین، معین/ تفصیلی، تفصیلی/معین و کل/معین/تفصیلی قابل استخراج است. اطلاعات هر سرفصل، برای یک دوره مالی و یا محدوده یک دوره زمانی قابل مشاهده خواهد بود.
آموزش نرم‌افزار سپیدار - پیمانکاری
آموزش بخش «پیمانکاری » در نرم‌افزار سپیدار.[تسویه حساب],[قرارداد],[صورت هزینه],[ضمانت‌نامه],[پروژه],[شرکت در مناقصه],[ضریب قراردادها]
گزارش ترازها در نرم‌افزار سپیدار
پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، قسمت حسابداری را انتخاب نموده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «گزارش ترازها» را انتخاب نمایید.
مرور حساب‌ها در نرم‌افزار سپیدار
برای تهیه گزارش در سیستم سپیدار پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، قسمت حسابداری را انتخاب نموده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «مرور حساب‌ها» را انتخاب نمایید.
صدور سند افتتاحیه و اختتامیه در نرم‌افزار سپیدار
حساب‌های دائمی یا ترازنامه‌ای در پایان سال مالی با "سند اختتامیه" بسته می‌شود و با صدور "سند افتتاحیه" به سال مالی بعد منتقل می‌گردد. توجه داشته باشید که جهت صدور سند افتتاحیه، باید سال مالی جدید را ایجاد نموده و در سال مالی جدید ایجاد شده اقدام به صدور سند افتتاحیه نمایید.
صدور سند کل در نرم‌افزار سپیدار
مطابق آیین‌نامه ثبت دفاتر وزرات امور اقتصادی و دارایی، چنان‌چه شرکتی سیستم کامپیوتری خود را به آن وزارت‌خانه معرفی و مجوز ثبت دفاتر به‌صورت مکانیزه را گرفته باشد، می‌تواند حداکثر تا پانزده روز بعد از پایان هر ماه اقدام به ثبت دفاتر به‌مدت یک‌ماه نماید. ضمناً‌ْ بعد از هر سه ماه حداکثر طی ده روز باید گردش و مانده خود را در پایان آن سه ماه ارائه نماید، به همین دلیل امکان صدور سند کل در سیستم تعبیه شده، تا بتوان در فرم مربوطه اقدام به صدور سند کل نموده و سپس با کمک آن می‌توان به نوشتن دفاتر قانونی اقدام نمود.
صدور سند تسعیر ارز در نرم‌افزار سپیدار
در دنیای واقعی، معاملات با خارج از کشور براساس ارز انجام می‌پذیرد، بنابراین فرض کنید که معامله‌ای را امروز انجام داده‌اید و پول آن را چند روز آینده دریافت می‌کنید، بنابراین نرخ ارز ممکن است تغییر کند، به همین دلیل برای تعیین نرخ سود یا زیان ارز باید "سند تسعیر ارز" صادر شود.
قطعی یا دائمی کردن اسناد در نرم‌افزار سپیدار
قطعی یا دائمی کردن اسناد، از جمله عملیاتی است که روی اسناد انجام می‌شود، زمانی‌که سند دائمی می‌شود غیرقابل ویرایش است، مگر این‌که از حالت دائم خارج شود و به حالت موقت درآید. در سیستم سپیدار بعد از دائم نمودن اسناد، امکان تبدیل اسناد دائم به موقت نیز وجود دارد.
شماره‌گذاری مجدد اسناد در نرم‌افزار سپیدار
شرط رعایت شدن تقدم و تأخر، در ثبت اسناد حسابداری امری اجتناب‌ناپذیر است. اما گاهی شرایطی پیش می‌آید که حسابدار را ملزم می‌کند تا به تاریخ آخرین سند حسابداری، سند ثبت نماید، انجام این امر در سیستم سپیدار امکان‌پذیر است، اما شماره‌ای که به این سند نسبت داده می‌شود، به‌عنوان آخرین سند در سیستم ثبت می‌شود، برای این‌که سند با توجه به تاریخ، شماره صحیح خود را دریافت کند، باید به‌ترتیب شماره‌گذاری مجدد اسناد را انجام داد.