خبرخوان

وبلاگ

تعریف انبار در نرم‌افزار سپیدار
انبار محل نگهداری کالا است، محل‌های مختلف فیزیکی که در واقعیت کالا‌های مختلف در آن‌ها نیز نگهداری می‌شود، در سیستم نیز وجود خواهد داشت که می‌توانید اطلاعات کالاها را منطبق با شرایط خروج از انبار نگهداری کنید. در قسمت‌ها و فرمت‌های مختلف مورد استفاده در سیستم، "موجودی‌های مختلف کالاها" علاوه بر موجودی کل شرکت به تفکیک انبارهای تعریف شده در دسترس شما خواهد بود.
رسید دریافت (نقد، چک، حواله، کارت‌خوان) در نرم‌افزار سپیدار
پس از ورود به سیستم وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «رسید دریافت جدید» را انتخاب نمایید.در صورتی‌که دریافت نقدی باشد ...
دسته چک در نرم‌افزار سپیدار
برای تعریف دسته چک پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «دسته چک جدید» را انتخاب نمایید.
دستگاه کارت‌خوان در نرم‌افزار سپیدار
اغلب شرکت‌ها یا فروشگاه‌ها به‌جای دریافت وجه‌نقد دستی از مشتری، دریافت‌های خود را از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان انجام می‌دهند. عملیات مربوط به دریافت از طریق کارت‌خوان، در فرم رسید دریافت صورت می‌گیرد، همان‌طور که می‌دانید برای دستگاه کارت‌خوان کلیدی به‌نام «تسویه» وجود دارد که این امکان را به کاربر می‌دهد که با انتخاب این گزینه مبالغ دریافتی از مشتری، به حساب بانکی واریز گردد.
صندوق جدید در نرم‌افزار سپیدار
پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، قسمت دریافت و پرداخت را انتخاب نموده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «صندوق جدید» را انتخاب کنید.
حساب بانکی در نرم‌افزار سپیدار
برای تعریف بانک پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، قسمت دریافت و پرداخت را انتخاب نموده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «حساب بانکی جدید» را انتخاب کنید.
برگشت از رسید انبار در نرم‌افزار سپیدار
اگر کالایی که خریداری شده یا از تولیدکننده دریافت شده، به تأمین کننده یا تولیدکننده آن عودت داده شود، در سیستم تأمین کنندگان و تولیدکنندگان این اقدام از طریق سند برگشت رسید انبار ثبت می‌شود. در برگشت رسید انبار اطلاعات تعدادی و ریالی کالای برگشت داده شده ثبت می‌شود، برگشت رسید انبار می‌تواند هم براساس مبنا و هم بدون مبنای رسید انبار در سیستم ثبت گردد. اگر کالایی که خریداری شده یا از تولیدکننده دریافت شده، به تأمین کننده یا تولیدکننده آن عودت داده شود، در سیستم تأمین کنندگان و تولیدکنندگان این اقدام از طریق سند برگشت رسید انبار ثبت می‌شود. در برگشت رسید انبار اطلاعات تعدادی و ریالی کالای برگشت داده شده ثبت می‌شود، برگشت رسید انبار می‌تواند هم براساس مبنا و هم بدون مبنای رسید انبار در سیستم ثبت گردد.
رسید انبار در نرم‌افزار سپیدار
برای ثبت رسید انبار پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، قسمت تأمین کنندگان و انبار را انتخاب نموده و در قسمت عملیات، گزینه «رسید انبار جدید» را انتخاب کنید.
فاکتور خرید در نرم‌افزار سپیدار
فاکتور خرید، سندی است که طی آن خرید انجام شده، در سیستم تأمین کنندگان و انبار ثبت می‌گردد. صدور فاکتور خرید اجباری نیست و بدون ثبت فاکتور خرید نیز می‌توان رسید انبار را ثبت نمود.
واحد سنجش در نرم‌افزار سپیدار
پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، قسمت تأمین کنندگان و انبار را انتخاب کرده و در قسمت عملیات، گزینه «واحد سنجش جدید» را انتخاب نمایید.