خبرخوان

وبلاگ

خروج از انبار در نرم‌افزار سپیدار

خروج از انبار سندی است که در آن خارج شدن کالا از انبار در سیستم تأمین کنندگان و انبار ثبت می‌شود، با ورود و ثبت اطلاعات خروجی از انبار، اطلاعات تعدادی و مبلغی کالای خارج شده ثبت می‌گردد، ولی اطلاعات مبلغی بعد از عملیات قیمت‌گذاری به‌صورت خودکار در فرم خروج از انبار به بهای تمام شده کالای خارج شده ...

تعریف کالا و خدمت در نرم‌افزار سپیدار
برای تعریف کالا/خدمت پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، قسمت تأمین کنندگان و انبار را انتخاب نموده و در قسمت عملیات، گزینه «کالا/خدمت جدید» را انتخاب کنید.
صدور فاکتور برگشتی در نرم‌افزار سپیدار
اگر مشتری به هر دلیلی کالای خریداری شده را پس بدهد، آن زمان برای آن مشتری فاکتور برگشتی صادر می‌شود. برای این‌کار در قسمت مشتریان و فروش، گزینه‌ی «فاکتور برگشتی جدید» را انتخاب نمایید.
آموزش نرم‌افزار سپیدار - تامین کنندگان و انبار
آموزش بخش «تامین کنندگان و انبار» در نرم افزار سپیدار.[تعریف کالا خدمت],[تعریف انبار],[واحد سنجش],[رسید انبار و موجودی اول دوره],[برگشت از رسید انبار],[خروج انبار],[فاکتور خرید]
فاکتور فروش جدید در نرم‌افزار سپیدار
پس از ورود به سیستم وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «فاکتور فروش جدید» را انتخاب نمایید.
صدور پیش‌فاکتور در نرم‌افزار سپیدار
پیش‌فاکتور یک فرم استعلام قیمت است که سند حسابداری ندارد و بر روی موجودی انبار نیز تاثیر ندارد. پس از ورود به سیستم، قسمت مشتریان و فروش را انتخاب نموده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «پیش‌فاکتور جدید» را انتخاب کنید.
اعلامیه قیمت در نرم‌افزار سپیدار
اعلامیه قیمت لیستی است که در مواقع ثبت فاکتورها یا اسناد فروش بتوانید قیمت‌ها را به‌صورت آماده داشته باشید، همچنین در سرعت ثبت فاکتور بسیار تأثیرگذار است و قیمت‌های تعریف شده، در فاکتورها نمایش داده می‌شود. در اعلامیه قیمت، امکان تعریف قیمت و تخفیف‌های مختلف برای هر کالا به تفکیک انواع فروش وجود دارد.
پورسانت در نرم‌افزار سپیدار
برای تعریف پورسانت، پس از ورود به سیستم وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در بخش عملیات، گزینه‌ی «پورسانت جدید» را انتخاب نمایید.
تخفیف در نرم‌افزار سپیدار
پس از ورود به سیستم وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در بخش عملیات، گزینه‌ی «تخفیف جدید» را انتخاب نمایید.
تعریف بسته محصول در نرم‌افزار سپیدار
فروشنده‌ها برای تبلیغ محصولات به مشتریان از بسته محصول استفاده می‌کنند، مثلا برای فروش بیشتر به‌جای استفاده از تخفیف از بسته محصول استفاده می‌نمایند.