خبرخوان

وبلاگ

علت عدم انجام فعالیت در نرم‌افزار سپیدار
گاهی ممکن است براساس برنامه‌ریزی انجام شده که از طرف سرپرست فروش برای ویزیتور صورت می‌گیرد، سفارش یا درخواست فروشی از سمت ویزیتور ثبت نشود که باید علت انجام فعالیت از سمت ویزیتور گزارش شود که سرپرست فروش مطلع شود که به چه دلیل فعالیت او انجام نشده است.
برنامه سفارش‌گیری در نرم‌افزار سپیدار
یکی از فعالیت‌ها در شرکت‌های پخش، برنامه‌ریزی برای ثبت سفارش یا مراجعه ویزیتورها به مشتری می‌باشد که این برنامه‌ریزی می‌تواند به‌صورت دوره‌های هفتگی، ماهانه، فصلی و یا روزانه باشد. برای ثبت این برنامه‌ریزی پس از ورود به سیستم وارد قسمت سفارش‌گیری و پخش شده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «برنامه سفارش‌گیری» را انتخاب نمایید.
سقف سفارش کالا در نرم‌افزار سپیدار
اگر در صنعت شما محدودیتی برای فروش کالا وجود داشته باشد، لازم است که این سقف برای ویزیتورها مشخص شود. پس از ورود به سیستم قسمت سفارش‌گیری و پخش شده را انتخاب نموده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «سقف سفارش کالا» را انتخاب نمایید.
خط فروش در نرم‌افزار سپیدار
خط فروش کالا همان لاین فروش کالا می‌باشد، در برخی از شرکت‌ها لاین‌های فروش کالا جدا از هم می‌باشند. پس از ورود به سیستم وارد قسمت سفارش‌گیری و پخش شده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «خط فروش کالا» را انتخاب نمایید.
منطقه و مسیر در نرم‌افزار سپیدار
مشخص کردن منطقه و مسیر باعث توزیع بهینه نیروها در مناطق هدف برای فروش کالاها می‌باشد، همچنین پخش محصولات و کالاها را شفاف‌تر می‌کند. برای تعریف منطقه جدید، قسمت سفارش‌گیری و پخش را انتخاب نموده و سپس در قسمت عملیات، گزینه‌ی «منطقه و مسیر» را انتخاب نمایید.
آموزش نرم‌افزار سپیدار - مشتریان و فروش
آموزش بخش «مشتریان و فروش» در نرم‌افزار سپیدار.[معرفی نوع فروش],[بسته محصول],[تعریف تخفیف],[معرفی اعلامیه قیمت],[پورسانت],[صدور پیش‌فاکتور],[صدور فاکتور برگشتی],[صدور فاکتور فروش جدید]
آموزش نرم‌افزار سپیدار - سفارش‌گیری و پخش
آموزش بخش «سفارش‌گیری و پخش» در نرم‌افزار سپیدار.[خط فروش],[سقف سفارش کالا],[برنامه سفارش‌گیری],[علت برگشت کالا],[توزیع سرد],[توزیع گرم],[لیست وصول]
تسویه حساب در نرم‌افزار سپیدار
پس از ورود به سیستم وارد قسمت پیمانکاری شده و در بخش عملیات گزینه‌ی «تسویه حساب جدید» را انتخاب نمایید.
صورت وضعیت در نرم‌افزار سپیدار
صورت وضعیت یک مدل فاکتور است که از طرف پیمانکار به کارفرما ارسال می‌گردد و در این فاکتور تمامی عملیاتی که از سمت پیمانکار انجام شده ثبت می‌شود و مبلغی که کارفرما آن را تأیید می‌کند، به پیمانکار ارسال می‌شود، در نهایت پیمانکار آن مبلغ را درآمد شناسایی می‌نماید.
صورت هزینه در نرم‌افزار سپیدار
زمانی‌که فقط سیستم‌های پیمانکاری و حسابداری را خریداری کرده‌اید لازم است هزینه‌های سربار، حقوق و دستمزد، مصالح، دارایی ثابت و پیمانکار جزء را ثبت نمایید. برای ثبت صورت هزینه پس از ورود به سیستم وارد قسمت پیمانکاری شده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «صورت هزینه‌ی جدید» را انتخاب نمایید.