پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، قسمت دریافت و پرداخت را انتخاب نموده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «وصول چک پرداختنی» را انتخاب نمایید.

وصول چک پرداختنی در سپیدار

در فرمی که باز می‌گردد شماره را وارد نمایید، در صورت دستی بودن روش شماره‌گذاری «شماره» فعال خواهد بود، توجه داشته باشید که درصورت خودکار بودن این روش «شماره» غیرفعال خواهد بود و سیستم به‌صورت خودکار به اعلامیه ذخیره شده شماره اختصاص خواهد داد.

تاریخ وصول چک پرداختنی را وارد نمایید، سیستم به‌صورت پیش‌فرض تاریخ را با تاریخ روز نمایش می‌دهد.

وصول چک پرداختنی در سپیدار

حساب بانکی موردنظر را از سلکتور آن انتخاب نمایید، قسمت اقلام وصول چک پرداختنی متشکل از دو صفحه شامل: چک و اسناد مرتبط می‌باشد.

سیستم به‌صورت پیش‌فرض اطلاعات قلم صفحه چک را نمایش می‌دهد، با زدن کلید + پایین فرم اطلاعات قلم چک را وارد کنید.

وصول چک پرداختنی در سپیدار

در قسمت «شماره» شماره چک را از سلکتور آن انتخاب نمایید، با انتخاب شماره چک، سایر اطلاعات چک پرداختنی به‌صورت خودکار توسط سیستم نمایش داده می‌شود.

در بالای فرم وصول چک پرداختنی، گزینه‌ی «ذخیره» را انتخاب نمایید.

وصول چک پرداختنی در سپیدار

در قسمت پایین فرم وصول چک پرداختنی گزینه‌ی «تاریخچه» وجود دارد، با استفاده از این گزینه امکان مشاهده تاریخچه مورد نظر وجود دارد.

برای مشاهده لیست وصول چک پرداختنی درقسمت فهرست، گزینه‌ی «وصول چک پرداختنی» را انتخاب نمایید.

وصول چک پرداختنی در سپیدار