گاهی اوقات برای پیگیری وضعیت یک یا چند چک، نیاز به جستجوی چک می‌باشد، با استفاده از عملیات جستجوی چک می‌توانید چک‌های دریافتنی یا پرداختنی را جستجو و تاریخچه مربوط به آن ‌‎را مشاهده نمایید.

برای جستجوی چک پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «جستجوی چک» را انتخاب نمایید.

جستجوی چک در سپیدار

فرم جستجوی چک نمایش داده می‌شود که دارای دو تب جداگانه: چک‌های دریافتنی و پرداختنی است.

جستجوی چک در سپیدار

برای جستجوی چک می‌توان، از ستون‌های فرم جستجوی چک استفاده کرد، که تمامی اطلاعات چک را نمایش می‌دهد.

جستجوی چک در سپیدار

اگر دو بار بر روی چک مورد نظر کلیک کنید، رنگ آن سطر سبز، یا به اصطلاح فیلتر می‌شود.

جستجوی چک در سپیدار

در قسمت پایین فرم جستجو چک، تاریخچه چک نمایش داده می‎شود.

جستجوی چک در سپیدار

در گوشه سمت چپ جستجوی چک می‌توان عملیات انجام شده روی چک را مشاهده کرد.

جستجوی چک در سپیدار