برای ثبت عملیات ابتدای دوره، پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، قسمت شرکت را انتخاب نموده، وارد قسمت عملیات شده و گزینه‌ی «عملیات اول دوره» را انتخاب نمایید.

عملیات اول دوره در نرم افزار سپیدار

در فرم عملیات اول دوره «تاریخ» را وارد نمایید، سپس «معین افتتاحیه» را از سلکتور آن انتخاب نموده و توضیحات سند را نیز وارد کنید.

عملیات اول دوره در نرم افزار سپیدار

فرم عملیات اولین دوره شامل: صفحات دارایی، استهلاک انباشه دارایی، مشتریان، تأمین کنندگان، واسط، کالا، بانک‌ها، صندوق‌ها، چک‌های استقرار پرداختنی و دریافتی می‌باشد.

عملیات اول دوره در نرم افزار سپیدار

  «صفحه مشتریان» مشتریانی را نمایش می‌دهد که هنگام تعریف آن‌ها در فرم تعریف طرف‌حساب، مانده اول دوره برای ‌آن‌ها وارد شده است.

عملیات اول دوره در نرم افزار سپیدار

  «صفحه تأمین کنندگان» تأمین کنندگانی را نمایش می‌دهد که هنگام تعریف آن‌ها در فرم تعریف طرف‌حساب، مانده اول دوره برای آن‌ها وارد شده است.

عملیات اول دوره در نرم افزار سپیدار

  «صفحه کالا» کالاهایی را نمایش می‌دهد که هنگام ثبت آن‌ها در فرم رسید انبار، از نوع موجودی اول دوره ثبت شده‌اند.

عملیات اول دوره در نرم افزار سپیدار

  «صفحه بانک‌ها» بانک‌هایی را نمایش می‌دهد که هنگام تعریف آن‌ها در فرم حساب بانکی، موجودی اولیه برای آن‌ها وارد شده است.

عملیات اول دوره در نرم افزار سپیدار

  «صفحه صندوق‌ها» صندوق‌هایی را نمایش می‌دهد که هنگام تعریف آن‌ها در فرم صندوق، موجودی اولیه برای آن‌ها وارد شده است.

عملیات اول دوره در نرم افزار سپیدار

  «صفحه چک‌های استقرار پرداختی» چک‌هایی را نمایش می‌دهد که هنگام ثبت آن‌ها در فرم اعلامیه پرداخت، از نوع استقرار ثبت شده‌اند.

عملیات اول دوره در نرم افزار سپیدار

  «صفحه استقرار چک‌های دریافتی» چک‌هایی را نمایش می‌دهد که هنگام ثبت آنها در فرم رسید دریافت، از نوع استقرار ثبت شده‌اند.

عملیات اول دوره در نرم افزار سپیدار

هنگامی‌که فرم عملیات اول دوره را انتخاب کنید، اطلاعات نمایش داده شده در صفحات به‌صورت پیش‌فرض در وضعیت بررسی نشده هستند.

جهت صدور سند عملیات اولین دوره، باید تمامی اقلام صفحات به وضعیت تأیید شده تبدیل گردد.

عملیات اول دوره در نرم افزار سپیدار

می‌توانید در صفحات مربوطه قرار گرفته و تک تک اقلام را به وضعیت تأیید شده تبدیل کنید و یا اینکه در صفحه مربوطه راست کلیک کرده و گزینه «تأیید همه موارد» را انتخاب نمایید.

عملیات اول دوره در نرم افزار سپیدار

در انتها نیز در بالای فرم عملیات اول دوره، گزینه «ذخیره» را انتخاب نمایید.

بعد از تأیید تمامی اقلام صفحات عملیات دوره، در بالای فرم گزینه «صدور سند افتتاحیه» را انتخاب نمایید، با این‌کار سند حسابداری عملیات اولین دوره، صادر می‌گردد.

برای مشاهده یا ویرایش سند حسابداری صادر شده برای عملیات اولین دوره، گزینه‌ی «نمایش سند افتتاحیه» و همچنین برای حذف سند حسابداری صادر شده برای عملیات اول دوره، گزینه‌ی «حذف سند حسابداری اولیه» را انتخاب نمایید.

عملیات اول دوره در نرم افزار سپیدار