هنگام استقرار سیستم و در زمان شروع به‌کار سیستم، لازم است اطلاعات آن دسته از چک‌های پرداختی مدت‌دار که هنوز تاریخ سررسید آن‌ها نرسیده است را جمع‌آوری کرده و به‌صورت چک‌های زمان استقرار وارد سیستم کنید.

پس از ورود به سیستم در منوی عمودی قسمت «دریافت و پرداخت» را انتخاب نموده، سپس در قسمت عملیات، گزینه‌ی «اعلامیه پرداخت جدید» را انتخاب کنید.

اعلامیه پرداخت در سپیدار

در فرم اعلامیه پرداخت، «نوع پرداخت» را از سلکتور آن انتخاب کنید.

نکته: در اعلامیه پرداخت ۸ نوع پرداخت وجود دارد که عبارت است از: تأمین‌کننده، مشتری، پرداخت به سایر، بانک به بانک، بانک به صندوق، صندوق به بانک، صندوق به صندوق و تضمین.

می‌توانید با توجه به نوع پرداختی که انجام داده‌اید، یکی از انواع پرداخت را انتخاب نموده و سایر اطلاعات را تکمیل کنید.

اعلامیه پرداخت در سپیدار

«طرف مقابل» را از سلکتور آن انتخاب نمایید.

اعلامیه پرداخت در سپیدار

در صورت دستی بودن روش شماره‌گذاری اعلامیه پرداخت، «شماره» فعال بوده و شماره اعلامیه را وارد نمایید، البته در صورت خودکار بودن روش شماره‌گذاری اعلامیه پرداخت، «شماره» غیرفعال خواهد بود و سیستم به‌صورت خودکار به اعلامیه پرداخت ذخیره شده شماره اختصاص خواهد داد.

تاریخ پرداخت چک را وارد کنید، باید توجه داشته باشید سیستم به‌صورت پیش‌فرض تاریخ را با تاریخ روز نمایش می‌دهد.

گزینه‌ی «استقرار» را فعال نموده، سپس صندوق را از سلکتور آن انتخاب کنید.

اعلامیه پرداخت در سپیدار

«شرح» اعلامیه پرداخت را وارد کنید.

اعلامیه پرداخت در سپیدار

قسمت اقلام اعلامیه پرداخت متشکل از چهار بخش شامل: چک، اعلامیه برداشت، خرج کردن چک و اسناد مرتبط می‌باشد.

اعلامیه پرداخت در سپیدار

سیستم به‌صورت پیش‌فرض اطلاعات قلم صفحه چک را نمایش می‌دهد، باید بر روی صفحه چک قرار گرفته و با زدن کلید + پایین فرم، اطلاعات قلم چک پرداختی را وارد نمایید. در قسمت قلم چک پرداختی، تفصیلی حساب بانکی، شماره بانکی، شماره پشت نمره، مبلغ چک، تاریخ سررسید چک، نوع مدت چک، شرح و وضعیت را وارد کنید.

نکته: نوع مدت چک پرداختی، از نوع استقرار "مدت‌دار" خواهد بود.

در نهایت در بالای فرم اعلامیه پرداخت، گزینه‌ی «ذخیره» را انتخاب نمایید.

اعلامیه پرداخت در سپیدار

  اگر پرداختی به‌صورت برداشت از حساب بانکی یا انتقال به حسابی دیگر باشد:

همانند بالا تمامی اطلاعات را وارد نمایید، در قسمت «معین کارمزد بانکی»، معین مربوطه را انتخاب نمایید.

اعلامیه پرداخت در سپیدار

در قسمت پایین فرم روی قسمت اعلامیه برداشت قرار گرفته، سپس گزینه‌ی اضافه کردن سطر را انتخاب نمایید.

در سطر باز شده شماره، تاریخ، مبلغ، تفصیل حساب بانکی و مقدار کارمزد برداشت را وارد نمایید و در آخر گزینه‌ی «ذخیره» را انتخاب کنید.

اعلامیه پرداخت در سپیدار

  اگر بخواهید چکی را خرج کنید:

همانند توضیحات بالا تمامی اطلاعات اولیه را وارد نموده، سپس در قسمت خرج کردن چک، شماره، پشت‌نمره، مبلغ، تاریخ چک و شرح مربوطه را وارد نمایید و در آخر گزینه‌ی «ذخیره» بالای فرم را انتخاب کنید.

اعلامیه پرداخت در سپیدار

برای مشاهده لیست اعلامیه‌های پرداخت در قسمت فهرست، گزینه‌ی «اعلامیه پرداخت» را انتخاب نمایید.

اعلامیه پرداخت در سپیدار