در هر موسسه به دلایل مختلف ممکن است اسناد دریافتنی و پرداختنی خود را مسترد نمایند، برای این منظور از عملیات استرداد به‌عنوان یک عملیات معمول در سازمان استفاده می‌گردد. این‌کار براساس مجوز مقام مسئول در سازمان انجام می‌شود، سپس عملیات سند حسابداری معکوس دریافت و پرداخت اولیه صادر می‌شود. در فرم استراد چک، علاوه بر عملیات چک دریافتنی و برگشت چک خرج شده، امکان تعویض چک دریافتنی و پرداختنی نیز برای چک‌های مسترد شده وجود دارد، تا بتوان در صورت تعویض، اطلاعات چک جدید را وارد سیستم نمود، ضمناً امکان برگشت چک خرج شده نیز در این فرم وجود دارد.

برای ثبت استراد چک پس از ورود به سیستم در منوی عمودی، قسمت دریافت و پرداخت را انتخاب نموده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «استراد چک جدید» را انتخاب نمایید.

استرداد چک پرداختنی در سپیدار

در فرم استرداد چک، نوع عملیات را که شامل: استرداد چک دریافتی، استرداد چک پرداختی و برگشت چک خرج شده می‌باشد را با توجه به عملیاتی که می‌خواهید انجام دهید، انتخاب نمایید.

استرداد چک پرداختنی در سپیدار

در صورت دستی بودن روش شماره‌گذاری استرداد چک، «شماره» فعال بوده و می‌توانید «شماره» اعلامیه را وارد نمایید. توجه داشته باشید که در صورت خودکار بودن روش شماره‌گذاری استرداد چک «شماره» غیرفعال خواهد بود و سیستم به‌صورت خودکار به فرم ذخیره شده «شماره» اختصاص خواهد داد.

«تاریخ عملیات» را وارد نمایید، سیستم به‌صورت پیش‌فرض تاریخ را با تاریخ روز نمایش می‌دهد.

استرداد چک پرداختنی در سپیدار

«تاریخ عملیات» را وارد نمایید، سیستم به‌صورت پیش‌فرض تاریخ را با تاریخ روز نمایش می‌دهد.

ارز را از سلکتور آن انتخاب کنید، سیستم به‌صورت پیش‌فرض، ارز را با ارز پایه نمایش می‌دهد.

قسمت اقلام عملیات استرداد چک، متشکل از دو صفحه شامل: چک و اسناد مرتبط می‌باشد.

استرداد چک پرداختنی در سپیدار

در فرم استرداد چک، در صفحه «اسناد مرتبط» می‌توانید مشخصات سند حسابداری صادر شده برای عملیات مربوطه را مشاهده کنید، همچنین اگر برای استراد چک، اعلامیه رسید تعویض چک تعبیه نموده‌اید، در صفحه اسناد مرتبط می‌توانید مشخصات تعویض چک را مشاهده کنید.

استرداد چک پرداختنی در سپیدار

سیستم به‌صورت پیش‌فرض اطلاعات قلم صفحه چک را نمایش می‌دهد.

با زدن کلید + پایین فرم اطلاعات قلم، اطلاعات چک را وارد کنید، در قسمت «شماره»، شماره چک مربوطه را انتخاب نمایید، با انتخاب شماره چک سایر اطلاعات چک استرادی به‌صورت خودکار توسط سیستم نمایش داده می‌شود.

در بالای فرم استراد چک گزینه‌ی «ذخیره» را انتخاب نمایید.

در قسمت پایین فرم استرداد چک، گزینه‌ی «تاریخچه» وجود دارد، با استفاده از این گزینه امکان مشاهده تاریخچه چک مورد نظر وجود دارد.

استرداد چک پرداختنی در سپیدار

برای مشاهده لیست استرداد چک در قسمت فهرست، گزینه‌ی «استراد چک» را انتخاب نمایید.

استرداد چک پرداختنی در سپیدار