برای تعریف کاربر در سیستم، پس از ورود به سیستم وارد قسمت تنظیمات شده و قسمت عملیات، گزینه‌ی «کاربر جدید» را انتخاب کنید.

تعریف سال مالی در سپیدار

در پنجره تعریف کاربر و دسترسی، صفحه اطلاعات اصلی، نام و نام‌خانوادگی کاربر سپس کلمه عبور را وارد کنید.

گزینه‌ی «کاربر فعال» را انتخاب نمایید.

تعریف سال مالی در سپیدار

در صورت فراهم کردن امکان دسترسی تغییر تنظیمات سیستم به کاربر، گزینه‌ی «تغییر تنظیمات در سطح سرپرست» را انتخاب نمایید.

تعریف سال مالی در سپیدار

پس از تعریف مشخصات کاربر، در پنجره حقوق دسترسی در قسمت پایین صفحه، بر روی شاخه مورد نظر قرار گرفته و دو بار کلیک کنید.

تعریف سال مالی در سپیدار

یا می‌توانید برای دسترسی کاربر به تمامی سیستم بر روی صفحه سفید راست کلیک کرده و گزینه‌ی «همه موارد فعال شود» را انتخاب نمایید، تمامی دسترسی‌ها فعال می‌گردد.

سپس در بالای فرم گزینه «ذخیره» را انتخاب کنید.

تعریف سال مالی در سپیدار

برای مشاهده لیست کاربرهای تعریف شده، در قسمت فهرست، گزینه‌ی «کاربران» را انتخاب نمایید.

تعریف سال مالی در سپیدار