• info@sepidar.ir
  • ٨٨٠٢٨١٤٠-٠٢١
  • تماس در در ساعات اداری

پس از ورود به سیستم وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در بخش عملیات، گزینه‌ی «تخفیف جدید» را انتخاب نمایید.

تخفیف در سپیدار

 

در فرم باز شده شماره، عنوان،تاریخ شروع و تاریخ پایان تخفیف را وارد نمایید. می‌توانید وضعیت تخفیف را زمانی که دیگر به آن نیاز نداشتید از حالت فعال بردارید.

همچنین نوع فروش، ارز و گروه مشتری را نیز می‌توانید از سلکتور آن انتخاب نمایید.

تخفیف در سپیدار

 

قسمت «مبنای محاسبه تخفیف» دارای سه گزینه: کالا و خدمت، بسته محصول، سرجمع فاکتورها می‌باشد، یکی از آن‌ها را انتخاب کنید.

تخفیف در سپیدار

 

در قسمت «مبنا» می‌توانید نوع تخفیف را براساس مبنای "مبلغ" یا "تعداد/مقدار" و همچنین در قسمت «نوع محاسبه» براساس "خطی" یا "پلکانی" انتخاب کنید.

تخفیف در سپیدار

 

همچنین می‌توانید از گزینه‌های "پله‌های تخفیف" یا "کالا و خدمات" برای محاسبه‌ی تخفیف مورد نظر خود استفاده کنید.

تخفیف در سپیدار

 

با انتخاب گزینه‌ی افزودن، در سطر باز شده نشان دهید که از چه مبلغی تا چه مبلغ دیگری، چند درصد تخفیف لحاظ شود.

تخفیف در سپیدار

 

نوع تخفیف را براساس درصدی، مبلغی، جایزه از کالای دیگر، بسته محصول و یا جایزه از همان کالا را انتخاب کنید.

تخفیف در سپیدار

 

اما اگر بخواهید از مبنای "تعداد/مقدار" استفاده نمایید، باید در قسمت کالا و خدمات تخفیف را وارد کنید.

تخفیف در سپیدار

 

در پایان گزینه‌ی «ذخیره» را در بالای فرم انتخاب نمایید.

اگر بخواهید لیست تخفیفات وارد شده را مشاهده نمایید، در قسمت فهرست، گزینه‌ی «تخفیفات» را انتخاب نمایید.

تخفیف در سپیدار